Batıkent bölgesi klasik parkenin yoğun olarak kullanıldığı bir bölgedir. Bu bölge de yaptığımız yüzlerce çalışmadan bir örnek.